تبلیغات
وبلاگ گروه آموزشی صد در صد
پنجشنبه 24 شهریور 1390

تخمین تراز دانشگاه آزاد

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

دانش آموزان و داوطلبان کنکور

شما می توانید تراز کنکور دانشگاه آزاد خود را در سایت
 گروه آموزشی صد در صد تخمین بزنید


www.100dar100.net

[http://www.aparat.com/v/5c41f4f68afb96469b9a26ceb99fa546162209]


پنجشنبه 24 شهریور 1390

هندسه

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس هندسه


پنجشنبه 24 شهریور 1390

گسسته

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس گسسته


جمعه 7 خرداد 1389

ادبیات

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس ادبیات  


جمعه 7 خرداد 1389

عربی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس عربی


جمعه 7 خرداد 1389

زبان انگلیسی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس زبان انگلیسی  


جمعه 7 خرداد 1389

دین و زندگی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس دین و زندگی  


جمعه 7 خرداد 1389

زیست شناسی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس زیست شناسی رشته ی تجربی


جمعه 7 خرداد 1389

شیمی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس شیمی رشته ریاضی فیزیک و تجربی 


جمعه 7 خرداد 1389

فیزیک

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس فیزیک رشته ریاضی فیزیک و تجربی


جمعه 7 خرداد 1389

ریاضی رشته ریاضی فیزیک

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد دروس ریاضی رشته ریاضی فیزیک 


جمعه 7 خرداد 1389

ریاضی رشته تجربی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد درس ریاضی  رشته تجربی


جمعه 7 خرداد 1389

اختصاصی انسانی

   نوشته شده توسط: دوستان خوب کنکوری شما    

نظرات شما در مورد  بهترین کتاب ها ی کمک آموزشی در مورد دروس اختصاصی رشته انسانی